рисунок

рисунок

28 11 18 news 1

28 11 18 news 1

26 11 18 news 1

рисунок

рисунок

рисунок

рисунок

Декларацияны толтыру бойынша түсіндірме (920.00-нысан)

  1. «Салық төлеуші (салық агенті) туралы жалпы ақпарат» деген бөлімде салық төлеуші (салық агенті) мынадай деректерді көрсетеді:

1) салық төлеушінің жеке сәйкестендіру (бизнес-сәйкестендіру) нөмірі  (бұдан әрі – ЖСН (БСН));

2) салық төлеушінің атауы – жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) және шаруа немесе фермер қожалығының атауы (ол болған кезде) көрсетіледі.

Салық міндеттемесін сенімгерлікпен басқару шартына сәйкес немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда сенімгерлікпен басқарушы орындаған жағдайда жолда сенімді басқарушы жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) немесе құрылтай құжаттарына сәйкес сенімгерлікпен басқарушы заңды тұлғаның атауы көрсетіледі;

3) салық есептілігі тапсырылатын салық кезеңі – декларация табыс етілетін есепті салық кезеңі (араб сандарымен көрсетіледі);

4) декларация түрі. Тиісті торкөздер Салық кодексінің 206-бабында көрсетілген салық есептілігінің түрлеріне декларацияны жатқызу ескеріле отырып, белгіленеді;

5) хабарламаның нөмірі мен күні. А немесе В торкөздері Салық кодексінің 206-бабы 3-тармағының 4) тармақшасында көзделген декларация түрін табыс еткен жағдайда толтырылады;

Декларацияны толтыру бойынша түсіндірме (870.00-нысан)

  1. «Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат» бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді:

1) қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмірін (бизнес-сәйкестендіру нөмірін) (бұдан әрі – ЖСН (БСН));

2) құрылымдық бөлімшесі филиал, өкілдік болып табылатын заңды тұлғаның БСН;

3) салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі (тоқсан, жыл) – декларация табыс етілетін есепті салық кезеңін (араб сандарымен көрсетіледі);

4) салық төлеушінің атауы – жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің атын (болған кезде) немесе құрылтай құжаттарына сәйкес заңды тұлғаның (немесе заңды тұлғаның шешімі бойынша құрылымдық бөлімшенің) атауын.

Салық міндеттемесін сенімгерлікпен басқарушы орындаған кезде жолда сенімгерлікпен басқарушы жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) немесе құрылтай құжаттарына сәйкес сенімгерлікпен басқарушы заңды тұлғаның (немесе заңды тұлғаның шешімі бойынша құрылымдық бөлімшенің) толық атауы көрсетіледі;