Хабарландыру !

рисунок2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін елімізде мүлікті жария ету акциясы жүргізілуде.

Жария етуге: ақша, құнды қағаздар, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келетін Қазақстанның аумағындағы ғимараттар, сонымен қатар республиканың аумағынан тыс жылжымайтын мүлік кіреді.

Әкімдіктер жанындағы комиссияларға, азаматтар тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсына отырып, Қазақстанның аумағында тиісті түрде ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету мәселесі бойынша жүгінуде.

Қазақстан аумағындағы да, шетелдегі де қалған барлық мүлікті (ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғалардағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік) тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсынумен тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жүгіне отырып жариялауға болады.

Ақшаны екі тәсілмен заңдастыруға болады.

Бірінші: Оларды банк шоттары арқылы көрсету және өзінің кез келген мұқтаждықтарына пайдалану, мысалы: бизнеске салу, жылжымайтын мүлікті сатып алу және т.б., және соңында, жай ғана шешіп алуға болады. Және осының барлығы 10% алымды төлемей жүргізілетін болады.

Екінші тәсіл: Шетелдегі немесе қолма-қол айналымдағы ақшаны өтініш беру нысанда, оларды банк шоттарында көрсетпей, жария ету. Бірақ, бұл ретте бюджетке 10% алым төленеді.

Асығыңыз ! Акцияның аяқталуына  45 күн қалды.

                                                                                                        Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 16.11.2016ж.

 


рисунок


Мүлікті жария ету

Мүлікті жария ету - табыстарды жасыру мақсатында заңды экономикалық айналымнан шығарылған және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген не тиісті емес тұлғаға ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттің тану рәсімі.

Әкімдіктер жанындағы комиссияларға, азаматтар тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсына отырып, Қазақстанның аумағында тиісті түрде ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету мәселесі бойынша жүгінуде.

Қазақстан аумағындағы да, шетелдегі де қалған барлық мүлікті (ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғалардағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік) тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсынумен тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жүгіне отырып жариялауға болады.

Арнайы декларацияға арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын мынадай құжаттар және (немесе) мәліметтер:

1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

2) жария етілетiн мүлiкке жария ету субъектісінің меншік құқығын белгілейтін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

3) жария ету субъектісінің қалауы бойынша қоса берілетін, арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын өзге де құжаттар және (немесе) мәліметтер қоса беріледі.

Жария ету субъектісінің Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлердегі мүлкі (ақшадан басқа) жария етілетін мүліктің атауын, оның құнын және орналасқан жерін міндетті түрде көрсете отырып, тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыру шарттарының жиынтығы сақталған кезде жария етуге жатады.

Арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын мынадай құжаттар және (немесе) мәліметтер:

1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

2) жария ету субъектісінің мүлікке не басқа тұлғаның мүлікті жария ету субъектісіне бергенге дейінгі оған меншік құқығын белгілейтін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі (басқа тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) арнайы декларацияға қоса беріледі.

Бағалы қағаздарды, қатысу үлесін жария еткен жағдайда жария ету субъектісі меншік құқығын растайтын шет мемлекеттің тиісті органы немесе ұйымы берген өзге де құжатты ұсынуы мүмкін;

3) шет мемлекеттің қолданатын құқығына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған, басқа тұлғадан жария ету субъектісіне (басқа тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) мүлікке меншік құқығын өтеусіз немесе өзге де нысанда беру туралы шарттың немесе өзге де құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

4) алым төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

5) жария ету субъектісінің қалауы бойынша қоса берілетін, арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын өзге де құжаттар және (немесе) мәліметтер арнайы декларацияға қоса беріледі.

Жария ету субъектілері арнайы декларацияны мемлекеттік кіріс органына:

1) келу тәртібімен;

2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы ұсынуға құқылы.

Өзінің мүлкі мен ақшасын жария етуді қалаған барлық адамдар олардың сақталуына және табыс салығын салуды ықтимал деп  алаңдамауларына болады.  Олар табыс ретінде көзделмейтіні, ал ақша өз кезегінде депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалғаны Заңмен әлде қайда қарастырылған.

Сонымен қатар, адамдарды әкімшілік немесе қылмыстық тәртіпте қудалау үшін мемлекеттік органдарынан және лауазымдық адамдардан алынған ақпаратқа қатысты маңызды кепіл Заңмен көзделгеніне назар аудару керек.

 

Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

02.11.2016ж.

рисунок


рисунок


Хабарландыру !

рисунок2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін елімізде мүлікті жария ету акциясы жүргізілуде.

Жария етуге: ақша, құнды қағаздар, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келетін Қазақстанның аумағындағы ғимараттар, сонымен қатар республиканың аумағынан тыс жылжымайтын мүлік кіреді.

Әкімдіктер жанындағы комиссияларға, азаматтар тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсына отырып, Қазақстанның аумағында тиісті түрде ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету мәселесі бойынша жүгінуде.

Қазақстан аумағындағы да, шетелдегі де қалған барлық мүлікті (ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғалардағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік) тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсынумен тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жүгіне отырып жариялауға болады.

Ақшаны екі тәсілмен заңдастыруға болады.

Бірінші: Оларды банк шоттары арқылы көрсету және өзінің кез келген мұқтаждықтарына пайдалану, мысалы: бизнеске салу, жылжымайтын мүлікті сатып алу және т.б., және соңында, жай ғана шешіп алуға болады. Және осының барлығы 10% алымды төлемей жүргізілетін болады.

Екінші тәсіл: Шетелдегі немесе қолма-қол айналымдағы ақшаны өтініш беру нысанда, оларды банк шоттарында көрсетпей, жария ету. Бірақ, бұл ретте бюджетке 10% алым төленеді.

   Асығыңыз ! Акцияның аяқталуына  73 күн қалды.

                                                                                                        Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 20.10.2016ж.


рисунок


рисунок


Хабарландыру !

рисунок2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін елімізде мүлікті жария ету акциясы жүргізілуде.

Жария етуге: ақша, құнды қағаздар, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келетін Қазақстанның аумағындағы ғимараттар, сонымен қатар республиканың аумағынан тыс жылжымайтын мүлік кіреді.

Әкімдіктер жанындағы комиссияларға, азаматтар тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсына отырып, Қазақстанның аумағында тиісті түрде ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету мәселесі бойынша жүгінуде.

Қазақстан аумағындағы да, шетелдегі де қалған барлық мүлікті (ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғалардағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік) тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсынумен тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жүгіне отырып жариялауға болады.

Ақшаны екі тәсілмен заңдастыруға болады.

Бірінші: Оларды банк шоттары арқылы көрсету және өзінің кез келген мұқтаждықтарына пайдалану, мысалы: бизнеске салу, жылжымайтын мүлікті сатып алу және т.б., және соңында, жай ғана шешіп алуға болады. Және осының барлығы 10% алымды төлемей жүргізілетін болады.

Екінші тәсіл: Шетелдегі немесе қолма-қол айналымдағы ақшаны өтініш беру нысанда, оларды банк шоттарында көрсетпей, жария ету. Бірақ, бұл ретте бюджетке 10% алым төленеді.

 

рисунок

Хабарландыру !

рисунок2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін елімізде мүлікті жария ету акциясы жүргізілуде.

Жария етуге: ақша, құнды қағаздар, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келетін Қазақстанның аумағындағы ғимараттар, сонымен қатар республиканың аумағынан тыс жылжымайтын мүлік кіреді.

Әкімдіктер жанындағы комиссияларға, азаматтар тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсына отырып, Қазақстанның аумағында тиісті түрде ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету мәселесі бойынша жүгінуде.

Қазақстан аумағындағы да, шетелдегі де қалған барлық мүлікті (ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғалардағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік) тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсынумен тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жүгіне отырып жариялауға болады.

Ақшаны екі тәсілмен заңдастыруға болады.

Бірінші: Оларды банк шоттары арқылы көрсету және өзінің кез келген мұқтаждықтарына пайдалану, мысалы: бизнеске салу, жылжымайтын мүлікті сатып алу және т.б., және соңында, жай ғана шешіп алуға болады. Және осының барлығы 10% алымды төлемей жүргізілетін болады.

Екінші тәсіл: Шетелдегі немесе қолма-қол айналымдағы ақшаны өтініш беру нысанда, оларды банк шоттарында көрсетпей, жария ету. Бірақ, бұл ретте бюджетке 10% алым төленеді.

Асығыңыз ! Акцияның аяқталуына  98 күн қалды.

                                                                                                        Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

20.09.2016


Мүлікті заңдастырудың маңыздылығы неде?

рисунокБұл акция бар мүлікті жария етуге және заңды айналымға енгізуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда аудан әкімдіктерінің жанынан құрылған мүліктерді жария етуді өткізу жөніндегі комиссиялар қызу жұмыс істеуде. Жаңақала ауданында жария етілуге тиісті мүліктер әлі де жетерлік. Арнайы комиссиялар бұл бағытта аудандарды аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Бұл - кешірімді дүние. Сондықтан да, мүмкіндікті мүлт жібермеу керек. Тұрғындар ең алдымен мүліктерінің құжаттарын дұрыстап алады. Сонан кейін мүліктің орналасқан ауданына қарай өзіндік бағасы болады. Соған сәйкес тиісті мөлшерде салық төленеді. Ол пайда ма, пайда. Қазынаға құйылған қаржыға әлеуметтік нысандар соғылады, басқа да тірліктер атқарылады. Былайша алғанда, мұның бәрі де халықтың сана-сезіміне байланысты. Ал, мүлікті жария ету мерзімін өткізіп алса, ол мүлік заңсыз деп танылып, комиссия шешімімен бұзылуы да әбден мүмкін. Экономикалық тұрғыдан алып қарасақ, мүлікті және қолдағы бар капиталды жария ету инвестициялардың төмендеуі, сауда балансының түсуі секілді  қазіргі жағдайда қолға алынған құптарлық жәйт деуге болады. Өйткені,  бұл шара отандық экономикада  ішкі ресурстарды көлеңкеден алып шығуға қажетті қосымша резервтер десек, қателеспес едік.

рисунокСондай-ақ, 2017 жылдан  елімізде жалпыхалықтық декларациялау басталады. Сол кезеңде жауапкершілікке тартылмай, бүгіннен қолдағы барды заңдастыру үшін бұл шара  қазақстандықтарға беріліп отырған үлкен мүмкіндік деп түсінуіміз керек. Мемлекет елде және шет елде жекеменшік мүлік пен ақшалары барларға тағы да тиімді жағдай жасап отыр. Ал, жалпы халықтық табысты декларациялау халықтың нақты табысын есептеу арқылы салықты өндіру қорын кеңейтіп, көлеңкелі сауданы жүгендеуге септігін тигізері сөзсіз.

«Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Заңға сәйкес, қолдағы бар капиталды және мүлікті жария ету өтініштері 2016 жылдың 31 желтоқсан айына дейін ұзартылды.  Ендеше, қолда барды жасырып-жаппай, керісінше мемлекет беріп отырған мүмкіндікті мүлт жібермей, мүлікті заңдастыруға асыққан абзал.

Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

07 09 2016

 


Хабарландыру !

рисунок2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін елімізде мүлікті жария ету акциясы жүргізілуде.

Жария етуге: ақша, құнды қағаздар, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келетін Қазақстанның аумағындағы ғимараттар, сонымен қатар республиканың аумағынан тыс жылжымайтын мүлік кіреді.

Әкімдіктер жанындағы комиссияларға, азаматтар тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсына отырып, Қазақстанның аумағында тиісті түрде ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету мәселесі бойынша жүгінуде.

Қазақстан аумағындағы да, шетелдегі де қалған барлық мүлікті (ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғалардағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік) тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсынумен тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жүгіне отырып жариялауға болады.

Ақшаны екі тәсілмен заңдастыруға болады.

Бірінші: Оларды банк шоттары арқылы көрсету және өзінің кез келген мұқтаждықтарына пайдалану, мысалы: бизнеске салу, жылжымайтын мүлікті сатып алу және т.б., және соңында, жай ғана шешіп алуға болады. Және осының барлығы 10% алымды төлемей жүргізілетін болады.

Екінші тәсіл: Шетелдегі немесе қолма-қол айналымдағы ақшаны өтініш беру нысанда, оларды банк шоттарында көрсетпей, жария ету. Бірақ, бұл ретте бюджетке 10% алым төленеді.

Асығыңыз ! Акцияның аяқталуына  112 күн қалды.

                                                                                                        Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

07 09 2016

 


рисунокрисунок

Жаңақала ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы

23.08.2016 ж

 


Хабарландыру !

2014 жылдың 1 қыркүйегнен бастап 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін елімізде мүлікті жария ету акциясы жүргізілуде.

Жария етуге: ақша, құнды қағаздар, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келетін Қазақстанның аумағындағы ғимараттар, сонымен қатар республиканың аумағынан тыс жылжымайтын мүлік кіреді.

Әкімдіктер жанындағы комиссияларға, азаматтар тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсына отырып, Қазақстанның аумағында тиісті түрде ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету мәселесі бойынша жүгінуде.

Қазақстан аумағындағы да, шетелдегі де қалған барлық мүлікті (ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғалардағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік) тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсынумен тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жүгіне отырып жариялауға болады.

Ақшаны екі тәсілмен заңдастыруға болады.

Бірінші: Оларды банк шоттары арқылы көрсету және өзінің кез келген мұқтаждықтарына пайдалану, мысалы: бизнеске салу, жылжымайтын мүлікті сатып алу және т.б., және соңында, жай ғана шешіп алуға болады. Және осының барлығы 10% алымды төлемей жүргізілетін болады.

Екінші тәсіл: Шетелдегі немесе қолма-қол айналымдағы ақшаны өтініш беру нысанда, оларды банк шоттарында көрсетпей, жария ету. Бірақ, бұл ретте бюджетке 10% алым төленеді.

 Асығыңыз ! Акцияның аяқталуына _132__ күн қалды.

Жаңақала ауданы бойынша

мемлекеттік кірістер басқармасы

23.08.2016 ж

 


Мүліктерді жария ету жалғасуда

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2015 жылғы 13 қарашадағы № 400-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілді. Осы Заңға байланысты мүлікті жария ету мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйектен басталады және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталады.

Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген, Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария ету үшін құжаттарды беру мерзімі 2016 жылғы 30 қарашада, өзге де мүліктерді жария ету үшін құжаттарды беру жария ету мерзімі өткенге дейінгі бес жұмыс күнінен кешіктермей аяқталады.

Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария ету комиссияға жария ету субъектілерінің мынадай құжаттарды:

1) осы Заңға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екі данада мүлікті жария етуді жүргізуге арналған өтінішті (бұдан әрі - өтініш);

2) өтініш беру кезінде жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын көрсете отырып, оның көшірмесін;

3) объектінің құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігі тұрғысынан ғимараттар мен құрылыстарды техникалық тексеруді жүзеге асыратын аттестатталған сарапшының қорытындысын;

4) жылжымайтын мүлік объектісінің техникалық паспортын беруі арқылы жүргізіледі.

Осы көрсетілген құжаттарды жария ету субъектілері жылжымайтын мүліктің орналасқан жері бойынша аудандық комиссияға ұсынады.

Мүлікті жария ету мерзімі ішінде жария ету субъектілерінің құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы нақ сол бір жылжымайтын мүлікке қайтадан өтініш беруге құқығы жоқ.

Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария етуге ұсынылған құжаттар себептері көрсетіле отырып, мынадай: 

1) осы Заңда белгіленген құжаттар топтамасын толық ұсынбаған;

2) ұсынылған құжаттарда өшіріп тазарту мен түзетулер болған;

3) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай құжаттарға қойылған талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда қайтарылуға жатады.

Жылжымайтын мүлікті жария етуге ұсынылған құжаттарды қайтару үшін негіз болған себептер жойылған кезде осы Заңда белгіленген құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті жария ету мерзімі ішінде жария ету субъектісі қайтадан өтініш беруге құқылы.

Өтінішті комиссия өтініш берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды. Жария ету субъектісі басқа тұлғаға немесе жария ету субъектісіне ресімделген Қазақстан Республикасының аумағындағы   мүлiктi (ақшадан басқа) жария етуге құқылы.

Басқа тұлғаға немесе жария ету субъектісіне ресімделген мүлікті жария ету субъектісінің тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыруы арқылы жүргізіледі. Арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын мынадай құжаттар және (немесе) мәліметтер:

1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

2) жария етілетiн мүлiкке жария ету субъектісінің меншік құқығын белгілейтін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі; 

3) басқа тұлғаның жария ету субъектісіне (басқа тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) мүлікті өтеусiз немесе өзге де нысанда меншік құқығын бергені туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған шарттың нотариат куәландырған көшірмесі;

4) жария ету субъектісінің қалауы бойынша қоса берілетін, арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын өзге де құжаттар және (немесе) мәліметтер қоса беріледі.

Басқа тұлғаға ресімделген Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлiкке (ақшадан басқа) жария ету субъектісінің меншік құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

Басқа тұлғаға ресімделген мүлік жария ету субъектісінің тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органы арнайы декларацияны қабылдаған күннен бастап жария етілді деп саналады.

Ұсынылатын мәліметтердің толықтығы және анықтығы үшін жария ету субъектілері жауапты болады.


Мүлікті жария ету жөніндегі

Жаңақала аудандық комиссиясы

14.07.2016 жыл

 


рисунок


Мүлікті жария ету акциясын өткізуге «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» 2014 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Мүлікті жария ету туралы заң) негіз болды.

Өткізілетін акцияның артықшылықтары

1. Өткізілетін акция жария ету субъектілеріне бұрын жариялы экономикалық айналымнан шығарылған ақшаны және өзге мүлікті оған қайтаруға мүмкіндік береді, бұл алдағы кіріс пен мүлікті жаппай декларациялауға көшуге, сондай-ақ трансшекаралық операциялардың ашықтығын арттыру және елдер арасында салықтық ақпарат алмасуды күшейту жөніндегі жалпыәлемдік үрдістерге байланысты айрықша өзекті болып отыр.

2. Жария етілген ақша мен мүлік салық салу мақсаты үшін кіріс болып танылмайды және, тиісінше, оларға табыс салығы салынбайды.

3. Мүлікті (ақшадан басқа) жария ету рәсімі бұрын тіркелмеген мүлікті (үйді, ғимаратты және т.б.) жария ету жөніндегі комиссияға бір өтініш беру арқылы жеңілдетілген тәртіпте тіркеуге не тіркеу деректерін (жер учаскесінің нысаналы мақсаты және т.б.) өзгертуге мүмкіндік береді.

4. Ақшаны жария ету тетігі оны жинақ шотына (депозитке) есептеу қажеттілігін көздейді, бұл осындай ақша бойынша сыйақы алуға мүмкіндік береді.

5. Ақша депозитке салынған (аударылған) күннен бастап күнтізбелік алпыс ай ішінде депозиттен алынбаса және басқа шотқа аударылмаса, жария ету субъектісінде мүлікті жария еткені үшін алымды төлеу міндеті туындамайды.

Бұл ретте, ақшаны депозитте сақтаудан басқа оны:

мемлекеттік бағалы қағаздарды, екінші деңгейдегі банктердің, ұлттық басқарушы холдингтер мен компаниялардың, даму институттарының облигацияларын және «Халықтық ІРО» бағдарламасы шеңберінде акцияларды, сондай-ақ Қазақстан қор биржасында орналастырылатын өзге де бағалы қағаздарды сатып алу;

жекешелендірудің екінші толқыны шеңберінде объектілерді сатып алу арқылы экономикаға инвестициялау мүмкіндігі де бар.

Егер жария ету субъектісі инвестициялаудың жоғарыда көрсетілген тетіктерін пайдаланғысы келмесе, онда ол жария етілетін ақшаның 10%-ы мөлшерінде бюджетке алымды төлей отырып, ақшасын өзінің қалауына қарай жұмсауға құқылы.

6. Жария ету субъектілеріне осы акция барысында алынатын мәліметтер құпиясының сақталатындығына кепілдік беріледі.

7. Жария ету субъектілері Жария ету туралы заң талаптарына сәйкес келетін мүліктің жария етілуіне байланысты қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен, сондай-ақ «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес дәйексіз декларациялар мен мәліметтерді ұсынғаны немесе толық ұсынбағаны үшін тәртіптік жауапкершіліктен босатылады.

Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

13.07.2016 жыл

 


Мүлікті жариялау жайлы

«Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» 2014 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы негізінде елімізде 2014 жылғы 1 қыркүйекте мүлікті жария ету акциясы басталды.

Ол 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін созылды. Құжаттарды тапсыру мерзімі 2016 жылдың 30 қарашасында аяқталады. Жария ету объектілеріне мынадай мүліктер жатады:ақша, бағалы қағаздар, заңды  тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі, нысаналы мақсатына және құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес келетін құрылыстар (ғимараттар). Бұл ретте жария етілетін объектілердің орналасқан жер учаскелері жария ету  субъектілері меншігінде болуы тиіс. Сондай-ақ, басқа адамға ресімделген құрылыстар (ғимараттар), Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлердегі жылжымайтын мүлік жария ету акциясы басталғанға дейін, яғни 2014 жылғы 1 қыркүйекке дейін алынған (сатып алынған) мүлік жария етілуге жатады. Ресми түрде тіркелмеген (лицензиясы жоқ және т.б.) және, тиісінше, салық салынбайтын кәсіпкерлік қызмет; алынған кірісі түрлі тәсілдермен салық төлеуден жалтарылған немесе декларацияланбаған, ресми түрде тіркелген кәсіпкерлік қызметтен түскен кірісі (ақшаны) жүргізіліп жатқан ақымшылық шеңберінде жария етуге болатын негізгі қызмет түрлері болып табылады.

Жекелеген қылмыстар нәтижесінде алынған мүлік жария етуге жатпайды. Жеке адамға, адамның конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздері мен қауіпсіздігіне қарсы, сондай-ақ, мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды жасау нәтижесіндегі табыстар қылмысқа кіреді.

Мүлікті (ақшадан басқа) жария ету үшін аудандық комиссияға өтініш беру қажет. Мүлікті (ақшадан басқа) жария ету туралы өтініштерді жергілікті атқарушы органдардың (әкімдіктердің) жанындағы комиссиялар, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлердегі мүлікті жария ету туралы өтініштерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік комитеті аумақтық бөлімшелерінің жанындағы комиссиялар қабылдайды. Ал, ақшаны жария ету үшін екінші деңгейдегі банктің не «Қазпоста» АҚ-ның бөлімшесіне өтініш беру қажет.

Мүлікті жария ету - бұл мемлекеттің меншікке құқық беру рәсімі, заңсыз экономикалық айналысынан шығару, тиісті тәртіпте рәсімдеу. Акцияның негізгі мақсаты - экономикаға жария етілген капитал түрінде қосымша қаражат тарту.

 

Жаңақала ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы

 


Хабарландыру !

2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін елімізде мүлікті жария ету акциясы жүргізілуде.

Жария етуге: ақша, құнды қағаздар, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келетін Қазақстанның аумағындағы ғимараттар, сонымен қатар республиканың аумағынан тыс жылжымайтын мүлік кіреді.

Әкімдіктер жанындағы комиссияларға, азаматтар тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсына отырып, Қазақстанның аумағында тиісті түрде ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету мәселесі бойынша жүгінуде.

Қазақстан аумағындағы да, шетелдегі де қалған барлық мүлікті (ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғалардағы қатысу үлесі, жылжымайтын мүлік) тиісті өтінішті және заңнамамен белгіленген құжаттардың тізбесін ұсынумен тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жүгіне отырып жариялауға болады.

Ақшаны екі тәсілмен заңдастыруға болады.

Бірінші: Оларды банк шоттары арқылы көрсету және өзінің кез келген мұқтаждықтарына пайдалану, мысалы: бизнеске салу, жылжымайтын мүлікті сатып алу және т.б., және соңында, жай ғана шешіп алуға болады. Және осының барлығы 10% алымды төлемей жүргізілетін болады.

Екінші тәсіл: Шетелдегі немесе қолма-қол айналымдағы ақшаны өтініш беру нысанда, оларды банк шоттарында көрсетпей, жария ету. Бірақ, бұл ретте бюджетке 10% алым төленеді.

Асығыңыз ! Акцияның аяқталуына _184__ күн қалды.

Жаңақала ауданы бойынша

мемлекеттік кірістер басқармасы

 


Ақшаны жария етуді ұйымдастыру және жүргізу тәртібі

2014 жылдың 1 қыркүйектен 2016 жылдың 31 желтоқсанға дейін мүлікті жария ету акциясы жүргізіліп жатқандығы баршаңызға мәлім.

Мүлікті жария ету дегеніміз -  табыстарды жасыру мақсатында заңды экономикалық айналымнан шығарылған және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген не  тиісті емес тұлғаға ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттің тану рәсімі.

Ақшаны жария етуді жүргізу тәртібі бойынша Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктері, Ұлттық пошта операторы ақшаны жария ету мақсатында жария ету субъектісінің өтініші негізінде  жеке ағымдағы банктік шот ашады.

Ақшаны мынадай тәртіппен:

1. Ұлттық және шетел валютасында екінші деңгейдегі банкте, Ұлттық пошта операторында ашылған ағымдағы шотқа салу (аудару) және тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыру арқылы жария етілуге жатады.

2. Екінші деңгейдегі банкте, Ұлттық пошта операторында ағымдағы шотқа ақшаны салмай (аудармай) - жария етілетін ақшаның сомасынан алымды төлеу және тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыру арқылы жария етілуге жатады.

Бұл ретте алым мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсырғанға дейін төленуге тиіс.

3. Жария етілетін ақшаны ағымдағы шотқа енгізген (аударған) кездеекінші деңгейдегі банк, Ұлттық пошта операторы жария ету субъектісіне осы Заңға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша енгізілген (аударылған) ақша сомасының мөлшерін растайтын анықтама береді.

4. Ағымдағы шотқа ақша енгізілгенін (аударылғанын) растау туралы анықтаманың көшірмесі немесе осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда - алым төленгені туралы түбіртектің көшірмесі қоса берілген арнайы декларацияны тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органы қабылдаған күннен бастап ақша жария етілді деп саналады.

5. Жария ету субъектілері өз қалауы бойынша жария етілген ақшаларға, оның ішінде:

1) Қазақстандық қор биржасында орналастырылған бағалы қағаздарға;

2) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында орналасқан қаржы құралдарына;

3) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзге де активтерге инвестициялау жолыменоларға билік етуге құқылы.

6. Ұсынылатын мәліметтердің толықтығы мен анықтығы үшін жария ету субъектілері жауапты болады.

Ақшаны жария ету рәсімімен байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық шығыстарды жария ету субъектілері дербес көтереді.

 

Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер   басқармасы 


Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары  жерлердегі, оның ішінде басқа тұлғаға ресімделген мүлiктi (ақшадан басқа) жария ету 

1. Жария ету субъектісінің Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлердегі, оның ішінде басқа тұлғаға ресімделген мүлкі (ақшадан басқа) мынадай:     

1) осы Заңда белгіленген тәртіппен алымды төлеу;     

2) жария етілетін мүліктің атауын, оның құнын және орналасқан жерін міндетті түрде көрсете отырып, тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыру шарттарының жиынтығы сақталған кезде жария етуге жатады.     

Бұл ретте төленген алым арнайы декларацияда көрсетілген жария етілген мүліктің құнынан есептелген алым мөлшеріне міндетті түрде сәйкес болуға тиіс.      

2. Арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын мынадай құжаттар және (немесе) мәліметтер:     

1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;     

2) жария ету субъектісінің мүлікке не басқа тұлғаның мүлікті жария ету субъектісіне бергенге дейінгі оған меншік құқығын белгілейтін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі (басқа тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) арнайы декларацияға қоса беріледі. Бағалы қағаздарды, қатысу үлесін жария еткен жағдайда жария ету субъектісі меншік құқығын растайтын шет мемлекеттің тиісті органы немесе ұйымы берген өзге де құжатты ұсынуы мүмкін;     

3) шет мемлекеттің қолданатын құқығына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған, басқа тұлғадан жария ету субъектісіне (басқа тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) мүлікке меншік құқығын өтеусіз немесе өзге де нысанда беру туралы шарттың немесе өзге де құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;     

4) алым төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;     

5) жария ету субъектісінің қалауы бойынша қоса берілетін, арнайы декларацияда қамтылған ақпаратты растайтын өзге де құжаттар және (немесе) мәліметтер арнайы декларацияға қоса беріледі.      Арнайы декларацияға қоса берілетін құжаттар және (немесе) мәліметтер қазақ немесе орыс тілінде ресімделген болуға немесе нотариат куәландырған қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы болуға тиіс.     

3. Осы бапта көрсетілген мүлік жария ету субъектісінің тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органы арнайы декларацияны қабылдаған күннен бастап жария етілді деп саналады.     

4. Ұсынылатын мәліметтердің толықтығы және анықтығы үшін жария ету субъектілері жауапты болады.     

Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мүлікті жария ету рәсіміне байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық шығыстарды жария ету субъектілері дербес көтереді.      

 

Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 


Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында  2014 жылдың  1 қыркүйегінен бастап күшіне еніп, 2016 жылдың 31 қарашасында өз күшін жоятын, «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» ҚР Заңы бекітілді.

Заң шеңберінде мүлікті жариялаудың негізгі принциптері белгіленді:

- жариялау елдің экономикалық айналымына қосымша қаржы мен мүлікті тарту мақсатында жүргізіледі;

- жарияланған ақша және мүліктер салық салу мақсатындағы кіріс болып табылмайды, сондай-ақ табыс салығы салынбайды;

- жарияланған субъект әкімшіліктің жауапкершілік баптарынан басатылады.

Заңға сәйкес жариялауға мыналар жатады:

- ақша,бағалы қағаздар;

- заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу еншісі;

- иелігі жоқ тұлғаға рәсімделген құрылым (құрылыс ғимараты);

- жекеменшікке құқығына жариялық жасау субъектісіне жататын жер теліміне орналасқан ғимарат, құрылым, құрылыс ғимараты;

- заңды тұлғаның жарғылық капиталында қатысу еншісі;

- Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан жылжымайтын мүлік.

Мүлікті (ақшадан басқа) жариялауға рақымшылық жасауды әкімдіктердің жарияланатын субъектілерге мынадай құжаттарды ұсыну жолымен жүргізеді:

  • мүлікті жариялауға рақымшылық жасауды жүргізуге өтініш, екі дана;
  • жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі, құжатты ұсынған кезде түпнұсқасын көрсету арқылы қабылданады;
  • нысанның құрылыс нормалары мен ережелері сәйкестігіне қарай ғимарат пен құрылымға техникалық зерттеу жүргізген аттестациядан өткен сарапшының қорытындысы;
  • жылжымайтын нысанның техникалық төлқұжаты.

 

Мүлікті (ақшадан басқа) жария етуге ұсынылған құжаттарды қайтару себебі негізінен  мынадай:

  • заңда белгіленген құжаттардың топтамасы толық ұсынылмаған;
  • ұсынылған құжаттарда өшірулер мен түзетулер болған;
  • ұсынылған құжаттар ҚР заңнамасының осындай құжаттарға қойылатын талаптарына сәйкес келмеген жағдайларда, себептері көрсетіле отырып қайтарылуға жатады.

Мүлікті жария ету үшін ұсынылған құжаттарды қайтаруға негіз болған себептерді жойған кезде өтініш беруші Заңда белгіленген мүлікті (ақшадан басқа) жария ету мерзімі ішінде мүлікті жария ету бойынша қайтадан өтініш беруге құқылы. Жария ету мерзімі ішінде берілген мүлікті (ақшадан басқа) жария ету туралы өтініш комиссияға, салық органына берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қаралады.
Елімізде орналасқан мүлікті жариялауға рақымшылық жасаған кезде жарияланатын мүлікке алым алу көзделмеген.

Жекелеген сыбайлас жемқорлық және басқа да құқық бұзушылық, сондай-ақ мемлекеттік қызмет мүддесіне қайшы қылмыстық жолмен алынған мүлік жариялауға, рақымшылық жасауға жатпайды.

Мүлікті жариялауға рақымшылық жасау 2014 жылғы 1 қыркүйекте басталды. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталады.  Жариялауға (ақшадан басқа) ұсынуға арналған құжаттарды беру мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйектен басталып, 2016 жылғы 30 қарашада аяқталады.

 

Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 


Мүлікті жария ету рәсімі 2016 жылдың соңына дейін ұзартылды

Қазақстанда 2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап жария ету рәсімі жүргізіліп келеді, аталмыш рәсім көлеңкелі экономика көлемін қысқартуға бағытталған. Елбасы 2015 жылғы 13 қарашада мүлікті жария ету мәселесі жөніндегі заңға қол қойған, ол заңда жария етуді жүзеге асыру рәсімдеріндегі жаңа әдістер белгіленген. Рәсімдер жеңілдетілген.Енді ақшаны 2 түрлі әдіспен заңдастыруға болады:

1.  Ақшаны ұлттық және (немесе) шетел валютасында екiншi деңгейдегi банкте ашылған шотқа салу (аудару) арқылы. Бұдан кейін бұл ақша қаражаттарын өзінің әр түрлі қажеттіліктеріне қолдана алады, мысалға айтқанда: оларды бизнеске сала алады, жылжымайтын мүлік сатып ала алады және тағы басқа немесе жай ғана банк шотынан өзіне алуға болады.  Және бұл жағдайда бюджетке 10-пайыздық алым төленбейді.

2. Екiншi деңгейдегi банктегі ағымдағы шотқа ақшаны салмай - жария етілетін ақшаның сомасынан 10 - пайыздық алымды төлеу арқылы.
Жария етудің бірінші және екінші әдісінде де жария ету субъектісі мемлекеттік кірістер органына арнайы декларация тапсырады.

 

Мүлікті жария ету рәсімі жеңілдетілген

Қазір Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және дұрыс ресімделген мүлікті заңдастыру үшін мемлекеттік кірістер органына тиісті декларация және ілеспе құжаттарды тапсыру жеткілікті. Шетелдегі мүліктер де  дәл солай жария етіледі. Яғни, мемлекеттік кірістер органдарындағы комиссиялар жойылған (таратылған).

Жария ету субъектісі  жергілікті жерлердегі әкімдіктердің жанындағы комиссияларға Қазақстан Республикасында орналасқан және бұрын дұрыс ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету туралы өтініш білдіре алады.

Елбасы жария ету - бұл заңды экономикалық айналымнан шығарылған мүлікке құқықты заңдастырудың соңғы мүмкіндігі екенін атап айтқан. Жария ету - бұл жалпыға бірдей декларациялаудың алдындағы соңғы акт. Аталмыш акция аяқталғаннан кейін бүкіл әлем бойынша шетелдегі шоттар бойынша ақпараттар қайта тексерілетін болады.

Осылайша, Заң біріншіден, шетелдегі шоттар бойынша ақпаратты жасырғаны үшін әкімшілік жазаны қатайдуды, екіншіден, шетелдегі мүлікті міндетті декларациялауды көздейді.  

Жария ету жөніндегі акцияның аяқталуы мен жалпыға бірдей декларациялау рәсімін  бірге бастау үшін рақымшылық ету мерзімі 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылды.

Мүлікті жария етумен байланысты барлық мәліметтер салықтық және банк құпиясы болып табылады. Жария ету туралы мәліметтерді үшінші тұлғаға таратуға ешкімнің, оның ішінде жария ету жөніндегі комиссия қызметкерлерінің, мемлекеттік кірістер органы қызметкерлерінің, екінші деңгейдегі банк қызметкерлерінің, «Қазпошта» бөлімшелері қызметкерлерінің құқысы жоқ. Мұндай ақпараттарды таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік тағайындалады. Сонымен қатар, жария ету субъектілері құқық қорғау органдары мен  өзге де мемлекеттік органдар тарапынан орын алатын заңсыз іс-әрекеттерден қорғалған. Мәселен, қылмыстық істер қозғауға немесе мүлікті және ақшаны жария ету дерегін дәлел ретінде пайдалануға тиым салынған. Сонымен қатар, жария етілген мүлік тәркілеуге жатпайды. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Заңының 9-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жердегі жылжымайтын мүлік жария етіледі.

Жария ету 10 - пайыз мөлшерінде алым төлеу жөніндегі түбіртекті қоса бере отырып, тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органына арнайы декларация тапсыру арқылы жүзеге асырылады.

 

Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 


Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерде орналасқан жылжымайтын мүлікті жария ету субъектісіне салықтық рақымшылық жасау

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адмдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» №213-V  Заңымен мүлікті жария ету мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйектен басталып 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталады.

Осы Заңға сәйкес салықтық рақымшылық жасау жария етілген ақшаны, жария етілген мүлікті сатып алу үшін қаражатты қалыптастыру көзі болып табылатын жария ету субъектісінің кірісіне, сондай-ақ мүлікті жария еткенге дейін пайдаланудан түскен кірістерге осы Заңда көзделген тәртіппен жария ету субъектісі мүлікті жария ету кезінде қолданылады.

Салықтық рақымшылық жасау деп осы Заңмен белгіленген тәртіппен мүлік пен ақшаны жария еткен жағдайда - жария ету субъектісінің 2014 жылғы 1 қыркүйекке дейінгі кезеңде алған кірісі жөнінде жеке табыс салығы бойынша жария ету субъектісінің салық міндеттемесін тоқтату түсініледі.

Салықтық рақымшылық жасауға жататын жеке табыс салығының мөлшері:

- өтініште немесе арнайы декларацияда көрсетілген жария етілген мүліктің (ақшадан басқа) құнының;

- арнайы декларацияда көрсетілген ақша сомасының;

- мүлікті жария еткенге дейін оны пайдаланудан алынған кіріс мөлшерінің он пайызы мөлшерінде айқындалады.

Жария ету субъектісінің салық міндеттемесі осы бапта белгіленген шарттар сақталған кезде тоқтатылуға жатады.

Ұсынылатын мәліметтердің толықтығы және анықтығы үшін жария ету субъектілері жауапты болады.

Басқа да ақпаратты толық алу үшін Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына келуі немесе хабарласуы қажет мына мекен-жай бойынша: Халықтар достығы көшесі, 44 үй, 21-8-78.

 

Жаңақала ауданы бойынша мемлекеттік кірстер басқармасы 
рисунок 

рисунок


Мүлікті жария ету туралы

рисунок2014 жылғы 30 маусымдағы № 213-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, мүлікті жария ету дегеніміз - табыстарды жасыру мақсатында заңды экономикалық айналымнан шығарылған және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген не тиісті емес тұлғаға ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттің тану рәсімі;

2015 жылғы 13 қарашада Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға қол қойды. Заңның жүзеге асырылуы мүлікті жария ету процедураларына жаңа мүмкіндіктер берді.

Бірінші. Ақшаны заңдастыру процедуралары түбегейлі оңайлатылды.

Қазір ақшаларды екі тәсілмен заңды етіп алуға болады.

Бірінші тәсіл: Оларды банк шоттарында көрсету және өз мұқтаждығына қолдану, мысалы: кәсіпкерлікке салу, жылжымайтын нысанды сатып алу т.б.

Және де аталған рәсімдердің барлығы 10%-дық төлемсіз жүзеге асырылады.

Екінші тәсіл: Қолма-қол айналымдағы немесе шекараның ар жағындағы ақшаны банк шоттарында көрсетпей-ақ заңдастыру. Бірақ бұл жағдайда бюджетке 10%-дық алым төленеді.

Екі жағдайда да заңдастыру субъектісі мемлекеттік кірістер органдарына декларация табыс етеді. Сонымен бірге, анықтама немесе 10%-дық алым төленген түбіртектің көшірмесі қоса беріледі.

Екінші. Мүлікті заңдастыруға қатысты рақымшылық жасау аталмыш рәсімдерді елеулі түрде жеңілдетті.

Енді Қазақстан аумағындағы мүлікті заңдастыру барысында декларациямен бірге ілеспе құжаттар қоса табысталады. Бұл шетелдегі мүліктерді заңдастыруға да қатысты. Яғни, мемлекеттік кірістер органдары жанындағы керексіз буын-комиссиялар қысқартылды.

Уақытылы тиісті құжаттармен рәсімделмеген Қазақстан аумағындағы мүліктер әкімдік жанындағы комиссиялар арқылы заңдастырылады.

Үшінші. Заңдастыру кезеңдері мен жалпыға бірдей декларациялау кезіндегі ресми мәлімдеу кіріспесі туралы.

Мемлекет басшысы өз сөзінде: «Рақымшылық жасау - соңғы мүмкіндік, одан соң ешқандай еркінсу болмайды. Акция аяқталғаннан кейін, шетелдік есеп шоттардағы барлық мәліметтер әлем елдері бойынша қайта қаралады», - деп қадап айтты

Мүлікті жария ету мерзімі 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды.

Қорыта келе, Республика аумағынан тысқары жерлердегі мүлікті заңдастырудың міндетті екендігін және шетелдік банк шоттарындағы мәліметтерді жасырғаны үшін әкімшілік жазаның күшейтілгендігін ескертеміз.

Жаңақала аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы

 

 


Жылжыматын мүлікті жария ету 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды

2015 жылғы 13 қарашада Елбасы «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және ҚР тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды. Осы Заңға сәйкес мүлікті жария ету мерзімі 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды, алайда, өтініш тек 2016 жылдың 30 қарашасына дейін қабылданады.

2017 жылдан бастап табысы бойынша декларация өткізу науқаны басталмай тұрып, жауапкершілікке тартылмай, қолдағы барды заңдастыру үшін бұл шара қазақстандықтарға беріліп отырған үлкен мүмкіндік деп түсінуміз керек. Мемлекет елдегі және шетелдегі жекеменшік мүлік пен ақшалары барларға тағы да тиімді мүмкіндік беріп отыр.

Жалпы заңдастыруға ақша,бағалы қағаздар, елімізде және басқа елде бар жылжымайтын мүліктерді жатқызамыз. Қазақстанда жүргізіліп жатқан мүлікті заңдастыру, жалпы халықтық декларациялау науқанының алғашқы қадамы.

         

Мүлікті жария ету үшін керекті құжаттар тізімі:

- Өтініш екі дана

- Жеке куәлігінің көшірмесі

- Нысанның техникалық паспорты

- Ғимараттар мен құрылыстарға техникалық тексеріс жүргізген аттестатталған сарапшылардың қорытындысы.

 

Мүлікті жария ету бойынша туындаған сұрақтарыңыз бойынша Жаңақала ауданы әкімдігінің № 306 бөлмесіне жолығуыңызға немесе 22-3-98 байланыс телефонына хабарласуыңызға болады.